Achtergrond en Visie

 

 

Wunjo

WUNJO betekent vreugde. Ons uitgangspunt is dat ieder mens, en dus ook ieder kind, recht heeft op de vreugde zichzelf te leren kennen, te herkennen, te accepteren en te waarderen. Anders gezegd: ieder mens heeft het recht volledig zichzelf te zijn. Ieder kind heeft er recht op volledig tot zijn recht te komen.

Wunjo is een logeer-plaats waar in het weekend en in vakanties ondersteunende en activerende begeleiding wordt gegeven aan kinderen met aan autisme verwante stoornissen en ADHD, wat vanuit een andere visie kan wijzen op indigo- en kristalkinderen.

Wij bieden logeeropvang met actieve ondersteunende begeleiding om:
· ouders en broertjes en zusjes in staat te stellen de aandacht op zichzelf en elkaar te richten, zodat er daarna thuis weer volop ruimte is voor het kind dat extra aandacht vraagt c.q. nodig heeft.
· kinderen een plek te bieden waar ze hun eigen unieke 'ik' kunnen zijn, zodat hun grenzen vanuit die veiligheid op een natuurlijke manier worden uitgebreid.

Wij vinden het belangrijk onze zorg aan te passen aan de behoefte van het kind in plaats van dat het kind zich moet aanpassen aan de zorg die wordt geboden. De kinderen waar het hierom gaat vertonen vaak onaangepast of teruggetrokken gedrag omdat ze uit de reacties van anderen hebben gemerkt dat zij dingen anders ervaren dan 'normaal' wordt gevonden. Wij willen samen met de kinderen ontdekken hoe ze tegen de wereld aan kijken en vooral hoe ze tegen zichzelf aankijken. Doel is dat ze met hun persoonlijke eigenheid een volwaardige en veilige plek in de wereld vinden, zodat ze zich thuis voelen in die wereld en kunnen leven met vreugde. 

WUNJO ! - Anke

 


WUNJO
betekent voor mij vreugde, vreugde in het leven, in de herkenning van het zijn. Dit is wat we zichtbaar willen maken voor iedereen die het wil zien.

Vaak is de vreugde in het leven verloren gegaan omdat we steeds weer denken te kort te schieten of te kort gedaan worden, iets wat echter alleen 'tussen de oren' zit en in eerste instantie absoluut geen realiteit is, maar  pas zo ervaren wordt als we dit geloven. Hoe vreemd het ook mag klinken, we zullen ontdekken dat we volmaakt zijn in onze creatieve kracht, alleen het werkzame gebruik en het richten hiervan kost soms nog veel moeite!

Een oplossing is te vinden in onze kinderjaren, toen we leerden dat ons zich geaccepteerd voelen van de gunst van anderen afhangt, wat daarmee de twijfel in ons leven bracht omdat dit niet overeenkwam met de herinnering in ons diepste wezen.

Deze twijfel of angst veroorzaakt op cruciale momenten, ook op oudere leeftijd, een op dat moment volkomen ongefundeerd gevoel van onveiligheid, wat ons dan verhindert te zijn wie we werkelijk zijn en ons als het ware weer terugzet in onze afhankelijke kindertijd en de daarmee verbonden gevoelens van onvermogen.
De twijfel verhindert dan ons warezelf te zijn en daarmee onze vreugde en de creativiteit hiervan te ervaren, terwijl we dit onbewust overbrengen op de mensen in onze omgeving en deze al doende demotiveren, waardoor onze twijfel gerechtvaardigd lijkt te zijn en een bijna vicieuze cirkel ingezet wordt op basis van een verouderde afhankelijkheid.

Onze werkwijze is erop gericht deze cirkel te doorbreken en veiligheid en vreugde weer als realiteit te aanvaarden, als kind, als volwassene, binnen het gezin, school, bedrijf en samenleving.

WUNJO ! - Peter

 

Van verdriet naar vreugde

Een ongeborene ervaart nog geen verschil tussen zichzelf en de moeder, dus de eerste pijnlijke les die iedereen leert is dat het 'alleen' is. Daarna zal het kind gaan ontdekken wie het "zou moeten zijn" en een eigen individuele persoonlijkheid gaan ontwikkelen. Ieder kind komt daarbij het best tot zijn recht als het zich veilig en geaccepteerd weet tijdens deze ontwikkeling, omdat dit in overeenstemming is met de vroegste herinnering en minder ruimte geeft aan twijfel over de basis van het bestaan.

Een volgende stap, vaak pas op latere leeftijd, is het uitbreiden van die individuele persoonlijkheid om dit in overeenstemming te brengen met die vroegste herinnering. Van "alleen" naar "al één". Dit proces verloopt  eenvoudiger naarmate er minder twijfel is aan de basis van het bestaan. Hoe meer een kind weet dat het mag zijn zoals het is, hoe makkelijker deze omslag in het latere leven verloopt. Zie ook "Emotionele Healing" van Ron McCray als achtergrondartikel.

 

Ons logo

Ons logo is de oude rune Wunjo, wat staat voor Vreugde, Licht en daarmee afwezigheid van leed en zorgen. Ook: de balans tussen tegenpolen, evenwicht, samenwerking, herkenning, vriendschap en harmonie. Weer een andere beschrijving zegt: de bloesemdragende twijg die gezonde vruchten geeft.
Kortom, Wunjo staat voor goed nieuws en de mooie dingen in de wereld!

 

 

Home ] Wunjo Weekendopvang - In het kort ] Weekendbegeleiding in de praktijk ] Wunjo in Deurze ] Voor de Kinderen ] [ Onze Visie ] Contact Wunjo! ] Wunjo Actueel ] Relevante Links ][ Art Wunjo!]