Radio Art of WUNJO! - Artificial Wunjo's Earth based webcast - SOUND ONE!

Yes, Wunjo! (means Joy, Growth, Happiness, Prosperity)

Stations on streamerp2p:

  • @ Art of WUNJO's Earth Base (68k ogg)   
     
  • SOUND ONE - (198k Mp3) Vs 20.20  

 

  

See what's now Playing

 

 

Home Art Wunjo! Silence in Landscapes and the beauty of Nature!

Playing it easy at Universal A=432Hz

 

Art of WUNJO's / SOUND ONE werkt zonder strak uitzendschema of format! 
Alleen muziek waarmee veel te beleven valt, ongeacht persoonlijke stijl of smaak! Hou je van verrassingen, dan zit je hier helemaal goed!

 

A tribute to:
Home Wunjo Weekendbegeleiding; Ondersteunende begeleiding en tijdelijk verblijf in het weekend. Respijtzorg voor kinderen/jongeren met indicaties autistisch verwant, PDD-NOS en ADHD, regio Groningen en Drenthe, met behulp van PGB (Persoonsgebondenbudget uit de AWBZ). Opgezet vanuit ervaringsdeskundigheid met hart voor het kind!

Art of WUNJO's / SOUND ONE broadcasts without a tight schedule or format. Only music with a high density of experience, regardless of personal style or taste!
If you like surprises, this is your place!

 

 


 

Download STREAMER !!!

De volgende links kan je gebruiken als je Streamer P2P radio al hebt ge´nstalleerd:

(Het verbinden kan soms even duren)

 @ Art of WUNJO's Earth Base (68kbps ogg)

SOUND ONE (196k mp3)

Use the left side links if you have Streamer already installed:

(Connecting to source sometimes can take some time)

 

 

Onder het plaatje hiernaast zit de link naar Art of WUNJO's inclusief de installatie van Streamer (Veilig!):
Left side Link installs Streamer (safe) and links afterwards to Art of WUNJO's:

 

StreamerP2P; Listen and share serving!

Meer informatie over Streamer zie URL. 
Als Art of WUNJO's "on air" is kan je via de hoofd pagina van streamerp2p.com ook een link naar de muziek openen, Art of WUNJO's staat daar ergens op de lijst ( met het logo zoals boven op de pagina) en je ziet meteen welk nummer uitgezonden wordt. SOUND ONE is ergens rond de 3 te vinden.
More about Streamer, see URL. 
If Art of WUNJO's is "on air" you can  open a link to it, on the main page of streamerp2p.com.
SOUND ONE is somewhere on the list, recognizable by the same logo as on the head of this page. It can be found most of the times around nr. 3.

Het idee Art of WUNJO's Webradio

Bij Radio Art of WUNJO's hoor je allerlei muziek waarvan ik vind dat die intens en tijdloos is!   

Voor mij heeft al die muziek een betekenis omdat het de emotie (en de emotionele ontwikkeling) weergeeft van velerlei fases in het bestaan. 

Ik ben een liefhebber van allerlei genres; prachtig vind ik het als het enthousiasme hoorbaar is in de perfectie van het samensmelten van intentie, muziek, tekst en muzikanten!.

Het mooist vind ik om tracks zo te rangschikken dat het een vloeiende, soms springende, beweging wordt, van heftig naar rustig, van binnen naar buiten, van erkenning en ontkenning, oud en nieuw en omgekeerd. Eigenlijk als een soort spiegel van het spel, of de dans, verbonden met het zijn doorheen eb en vloed, Illusie en Werkelijkheid. 

Muziek is voor mij een beweging van levensenergie die zich uit via geluid; pure E(nergy) Motion

Ik vind het mooi dat ik, dankzij Streamer van Iain McLeod, de mogelijkheid heb om dit avontuur te delen. 
Dankzij de P2P techniek is er sprake van een win/win situatie. 
Dit geen commercieel station, ik gebruik deze muziek immers niet om veel luisteraars te trekken om daar advertenties mee te verkopen, dit is puur ter informatie. Mijn inzet werkt echter ook voor de betrokken artiesten en platenmaatschappijen: pure free publicity.

The music you hear at Radio Art of WUNJO's is, in my opinion, intense and timeless!   

To me, all these tracks have significance by the reflection of emotion (and emotional development) through the many phases of living on this planet.

I can enjoy all kinds of music; I love the radiance of enthusiasm for the perfection of merging intention, music, lyrics and musicians!

I like to arrange these tracks in a fluent, sometimes jumpy, motion, from heavy to easy, from outward to inward, from denying self and life to recognition, from old ideas to new, and the other way around.
As a mirror in the game, or dance, connected to being through he tides of Illusion and Reality.

Music is, to me, a movement of the invisible life-energy, audible by sound; pure E(nergy) Motion!

I'm happy to share this adventure, thanks to Iain McLeod, who made Streamer available.

This station is, because of P2P, part of a win/win situation. Infotainment and for the musicians and record companies involved; I give free publicity, just for fun and education!

De muziek

Je hoort (als er uitgezonden wordt) voornamelijk Engelstalige popmuziek, dit in de breedste zin. Een persoonlijk gekleurd overzicht uit de laatste 40 jaar van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw. Naast "Top 2000 Hits" ook veel relatief onbekende albumtracks, echter allemaal juweeltjes op hun eigen unieke manier. 

 

The music you hear (if there is any broadcast) is mainly pop or rock music in a very broad sense. It's a personal colored review of the last 40 years. Beside 'hits'  also relatively unknown album tracks, although  all jewels in their own unique way.

 

Universal A=432Hz, C=256Hz etc

Zo'n 70 jaar geleden is de muziekstandaard A= 440Hz ingevoerd. Daarvoor varieerde deze van A=430Hz tot A=448Hz. Nazi  Minister van Propaganda Joseph Goebbels besloot in 1939 om dit gelijk te trekken, voor de muziekindustrie, via het "International Standardizing Congress", maar geen enkele vooraanstaande musicus was het destijds hiermee eens en werden dus ook niet bij dit congres uitgenodigd...

Het ligt meer voor de hand als standaard A=432Hz te kiezen, omdat deze trilling beter resoneert met bijvoorbeeld de primaire kleuren en andere universele reeksen.

Stradivarius bouwde zijn beroemde violen voor A=432Hz!

Steeds meer muzikanten zien dit in en stemmen op de A op 432Hz.

Bij de verhoogde pitch (diapason), wat vroeger vooral voor militaire marsmuziek werd gebruikt, werd vooral de ratio gestimuleerd, als je het op het lichaam bekijkt, meer het hoofd, terwijl de lagere pitch van A=432Hz vooral op de hartstreek werkt, meer in balans met het gevoelscentrum van het lichaam.

Het resultaat is een rustiger, beter te volgen, transparanter muziekbeeld.

Zie ook http://www.432hz.nl/

  In the year 1939 the German Nazi Minister of Propaganda (means Mind Control) Joseph Goebbels decided to change the various music standards (diapason), varying from A=430Hz till A=448Hz for different purposes, to the nowadays common A=440Hz for commercial reasons. He organized the "International Standardizing Congress" and invited only followers. No outstanding musicians of that time agreed with the decision but got no chance to speak.

The higher pitches were used for military purposes, the lower for artistic. Higher pitches enhance the ratio, the lower the heart, as center of the body with its own intelligence.

Stradivarius builded his famous violins to use A=432Hz!

The tuning of A on 432Hz is a far better choice, it resonates for instance with the primal colors, our chakra's and in the greater spectrum of frequencies.

This results in a more easy to follow and transparent sound.

     

De techniek

Naast Streamer wordt er gebruik gemaakt van  Sam Broadcaster, met de plug-ins EdcastV3 (voorheenOddcastV3) en Stereo Tool  van Hans van Zutphen.

setup Streamerp2p:http://www.ascentwd.co.uk/p2pguide/guide.html

 

omzetten naar A=432Hz in Winamp

Voor het omzetten naar de universele A gebruik ik momenteel de Nullsoft Signal Processing Studio DSP, in de DSP-Stacker, voor StereoTool.

Dit kan je thuis natuurlijk ook eens proberen, ik heb in Winamp e.d. nog geen goede manier gevonden om ook het tempo te handhaven (problemen met chunk-overlaps)

UPDATE: de onder geschetste procedure schijnt niet altijd te lukken, daarom is het gewijzigde en geteste bestand nu te downloaden

Plaats dit in de map ?:\Program Files\Winamp\Plugins\DSP_SPS.
Daarna is het te laden en te activeren in de Signal Processing Studio DSP
 

Beside Streamer,  Sam Broadcaster is used with the plug-ins EdcastV3 (former OddcastV3) and Stereotool from Hans van Zutphen.

setup Streamerp2p: link

 

 

 

 

changing to A=432 in Winamp

  <- Changing Pitch to Universal A=432Hz

First open the editor panel, load justin - simple pitch and tempo (half-2x) control, change pos=0 to pos=-0.981818.(negative)

Save as a recognizable file

Press New, chose unload ok

Load your previous modified file and switch on processing

UPDATE: the above procedure seems to be unreliable, you can get the tested and modified file here: download

Place it in the map ?:\Program Files\Winamp\Plugins\DSP_SPS. Next you can load and activate it in the Signal Processing Studio DSP

 

     

EarthDance for peace

"When the power of love overcomes the love of power we will know peace" Jimi Hendrix

"Just can't live that negative way...make way for the positive day" Bob Marley

"Be the change you wish to see!" Mahatma Gandhi

       

 

 

 

Veel plezier, Enjoy, Wunjo!
Peter