Welkom!

Op deze plaats krijgt u na het aanklikken van de tumbnails aan de linkerkant een vergrote versie te zien. 
 - Tip: Gebruik in Internet Explorer toets F11 voor volledig scherm.

On this place you will see, after clicking, an enlarged version of the thumbnails on the left. 
 - Tip: Use in Internet Explorer key F11 for full screen modus.

Menu:

 

 

 

 

Met uw bestelling ondersteunt u het werk van Wunjo Weekendbegeleiding: Wunjo Weekendbegeleiding; Ondersteunende begeleiding en tijdelijk verblijf in het weekend. Respijtzorg voor kinderen/jongeren met indicaties autistisch verwant, PDD-NOS en ADHD, regio Groningen en Drenthe, met behulp van PGB (Persoonsgebondenbudget uit de AWBZ).
Opgezet vanuit ervaringsdeskundigheid met hart voor het kind!, www.wunjo.nl !